kotisivu
Keskimääräisiä palkkoja (2007 alku)
K = KUNTA V = VALTIO Y = YKSITYINEN
A = Säännöllisen työajan ansion keskiarvo
B = Kokonaisansion keskiarvo
Ammatti   A B
Agrologit Y 2128 .
Agrologit ja metsätalousteknikot Y 2157 .
Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja K 3048 3064
Aikuiskoulutusopettaja K 2914 2914
Aineenopettajat ja lehtorit Y 3124 .
Akatemiaprofessori V 6437 6438
Ala-asteen koulun rehtori K 3853 3866
Aluearkkitehti K 3270 3270
Aluepalomestari K .. ..
Aluepalopäällikkö K 3733 4490
Alusliikenneohjaaja V 3249 3348
Amanuenssi V 2568 2581
Amanuenssi K 1922 1930
Ammatillisten oppilaitosten lehtorit Y 3283 .
Ammatinvalintapsykologi V 2714 2728
Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat Y 3423 .
Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit Y 3850 .
Ammattikorkeakoulun lehtori K 3551 3618
Ammattikorkeakoulun tuntiopettaja K 3152 3233
Ammattikorkeakoulun yliopettaja K 4029 4073
Ammattikoulun lehtori K 2981 3402
Ammattimies K 1937 2117
Ammattityöntekijä K 1700 1717
Ammusten ja räjähteiden teolliset valmistajat Y 2301 .
Apteekkien lääketyöntekijät Y 1683 .
Apuhoitaja K 2252 2261
Apul.lääkäri per.terv.huollon lisäk. 2v. K 2892 4311
Apulaisjohtaja V 4145 4206
Apulaiskanslisti K 1869 1872
Apulaiskaupunginjohtaja K 7896 7896
Apulaisopettaja V 3284 3297
Apulaisosastonhoitaja K 2597 2711
Apulaisosastonhoitaja, sairaalassa K 2505 2626
Apulaispoliisipäällikkö V 4503 4648
Apulaisrehtori K 3862 3873
Apulaistarkastaja V 2181 2270
Apulaistoimistonjohtaja V 3017 3040
Apulaistutkija V 2197 2212
Apulaisverosihteeri V 2037 2051
Apulaisylilääkäri K 5707 7072
Apumies K .. ..
Apuohjaaja K .. ..
Aputyöntekijä K .. ..
Arkistoapulainen K .. ..
Arkistointisihteeri K 1800 1830
Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat Y 2730 .
Arkistonhoitaja V 2375 2385
Arkistonhoitaja K 1964 1968
Arkistonhoitajat Y 2310 .
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Y 2174 .
Arkistosihteeri V 2000 2008
Arkistosihteeri K 2049 2049
Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat Y 3813 .
Arkkitehti V 3274 3366
Arkkitehti K 3329 3343
Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat Y 4435 .
Asentaja V 2160 2223
Asentaja K 1938 2029
Asiakasneuvoja V 2141 2205
Asiakasneuvoja K 1987 1993
Asiakaspalvelupäällikkö V 4893 5014
Asiakaspalvelusihteeri V 2063 2095
Asiakaspalvelusihteeri K 1930 1934
Asiakaspalvelutyöntekijät Y 2269 .
Asiakaspalveluvirkailija K 1856 1856
Asiakassihteeri K 1873 1873
Asiantuntija V 2907 2946
Asiantuntija K 3114 3233
Asiantuntijajohtajat Y 5379 .
Asiantuntijat Y 2816 .
Asianvalvoja V 3531 3531
Askartelunohjaaja K 1904 1909
Assistentit ja tuntiopettajat Y 3164 .
Assistentti V 2257 2280
Assistentti K 2014 2020
Assistentti (hy) V 2325 2338
Asumisohjaaja K 2153 2165
Asuntola-apulainen K .. ..
Asuntolanhoitaja K 2057 2080
Asuntolaohjaaja K 2184 2221
Asuntosihteeri K 2257 2257
Atk-asiantuntija K 2454 2470
Atk-erikoissuunnittelija V 2844 2891
Atk-erikoistutkija V 3534 3550
Atk-harjoittelija K .. ..
Atk-järjestelmäpäällikkö V 3246 3326
Atk-koordinaattori K .. ..
Atk-kouluttaja K 2303 2320
Atk-käytönsuunnittelija K 2222 2226
Atk-neuvoja V 1901 1901
Atk-päällikkö K 3480 3498
Atk-pääsuunnittelija K 3194 3258
Atk-suunnittelija V 2493 2534
Atk-suunnittelija K 2543 2643
Atk-tukihenkilö V 2168 2200
Atk-tukihenkilö K 2031 2070
Atk-yhdyshenkilö K 2205 2274
Autististen lasten koulunkäyntiavustaja K .. ..
Autonkuljettaja V 2052 2762
Autonkuljettaja K 1760 1845
Avohoidon erikoislääkäri K 4603 4778
Avohuollon ohjaaja K 2129 2129
Avopalveluohjaaja K 2329 2336
Avustaja V 2145 2227
Avustaja K 1628 1628
Avustava ohjaaja K .. ..
Avustava ulosottomies V 3938 3940
Betoni- ym. tuotteiden teolliset valmistajat Y 2247 .
Biologi V 3149 3149
Biologian ja maantieteen lehtori K 2866 3206
Diakonit ja diakonissat Y 2074 .
Diakonit ja seurakuntatyöntekijät Y 2139 .
Diplomi-insinööri V 3587 3627
Edunvalvontasihteeri K 1899 1906
Elatusturvakäsittelijä K 1953 1964
Elatusturvasihteeri K .. ..
Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat Y 2974 .
Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat Y 4046 .
Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat Y 2687 .
Elinkeinoasiamies K 3114 3114
Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat Y 2221 .
Eläinlääkäri V 3138 3421
Eläinlääkäri K 2171 2475
Eläintenhoitaja K 1978 1978
Eläintenkasvattajat ja -hoitajat Y 2026 .
Eläkeratkaisija V 2401 2518
Eläkeratkaisija K 2606 2628
Emäntä V 2122 2210
Emäntä K 1954 1957
Emäntä-keittäjä K 1882 1883
Englannin ja ruotsinkielen lehtori K 2887 3237
Englanninkielen lehtori K 2912 3334
Ensihoitaja K 2599 2712
Erikoisammattimies K 1991 2201
Erikoishammashoitaja K 2084 2135
Erikoishammaslääkäri K 5020 5217
Erikoiskirjastonhoitaja K 2351 2351
Erikoiskirjastovirkailija K 2063 2065
Erikoislaboratoriomestari V 2118 2130
Erikoislääkäri K 4939 6642
Erikoislääkärit ja osastonlääkärit Y 5823 .
Erikoismyyjät Y 2044 .
Erikoissairaanhoitaja K 2288 2315
Erikoissiivooja V 1843 1909
Erikoissuunnittelija V 3233 3280
Erikoissuunnittelija K 3199 3269
Erikoistutkija V 3780 3830
Erikoistuva hammaslääkäri K 3026 3297
Erikoistuva lääkäri K 3180 4851
Erikoistyönjohtaja V 2158 2187
Erikoistyövoimaneuvoja V 2024 2031
Erikoisupseeri V 3426 3496
Erityisasiantuntija V 3962 3998
Erityisasiantuntija K 3882 3882
Erityisasiantuntijat Y 3612 .
Erityisavustaja K 1670 1671
Erityiskoulun rehtori K 4157 4173
Erityislastentarhan opettaja K 2281 2283
Erityisluokan opettaja K 2736 3203
Erityisluokanopett.harjaantumisopetus K 2703 3217
Erityisluokanopett.sopeutumatt. opetus K .. ..
Erityisluokanopett.vammaisten opetus K 2522 2968
Erityisluokanopettaja V 3002 3430
Erityisluokanopettaja mukautettu opetus K 2723 3215
Erityisnuorisotyöntekijä K 2009 2026
Erityisohjaaja V 2120 2124
Erityisopettaja V 2394 3107
Erityisopettaja,muu kuin peruskoulussa K 2704 2983
Erityisopettaja,peruskoulussa K 2760 3009
Erityisopettajat Y 3526 .
Erityisopettajat Y 3526 .
Erityisryhmien liikunnanohjaaja K .. ..
Erityissosiaalityöntekijä K 2586 2587
Erityissuunnittelija K 3279 3287
Esikoulunopettaja K 2070 2157
Esiluokan opettaja K 2100 2199
Esiluokanopettaja K 2205 2299
Esittelijä V 2871 2919
Esiupseeri V 4018 4394
Etsivä V 2752 3544
Etuuskäsittelijä K 1941 1952
Eu-avustaja V 2477 2807
Eurolääkäri K .. ..
Eversti V 5384 5413
Everstiluutnantti V 4900 5001
Everstiluutnantti tai komentaja V 4881 4924
Farmaseutit Y 2471 .
Farmaseutti K 2314 2399
Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat Y 3957 .
Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Y 2918 .
Fysioterapeutit Y 2122 .
Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym. Y 2135 .
Fysioterapeutti K 2067 2075
Fyysikko K 3821 3988
Fyysikot ja astronomit Y 4241 .
Geofyysikko V 3453 3453
Geologi V 3189 3202
Geologit ja geofyysikot Y 4277 .
Graafinen suunnittelija K .. ..
Graafisen tekniikan asiantuntijat Y 3104 .
Graafiset suunnittelijat Y 3090 .
Haastemies V 2465 2469
Hallimestari K .. ..
Hallinnollinen avustaja V 2545 2837
Hallinnolliset toimihenkilöt Y 2460 .
Hallintojohtaja V 5444 5521
Hallintojohtaja K 4059 4059
Hallinto-oikeussihteeri V 3313 3313
Hallinto-oikeustuomari V 4785 4785
Hallintopäällikkö V 3959 3963
Hallintopäällikkö K 3646 3649
Hallintosihteeri V 2566 2593
Hallintosihteeri K 2281 2291
Hallintovirkailija K 1758 1758
Hallintoylihoitaja K .. ..
Hallitusneuvos V 4879 4927
Hallitussihteeri V 3648 3674
Hammashoitaja K 1859 1873
Hammashoitajat Y 1939 .
Hammashuollon vastaanottoavustaja K 1746 1761
Hammashuoltaja K 2068 2090
Hammashuoltajat Y 2107 .
Hankintapäällikkö K 3423 3423
Hankintasihteeri K 2054 2077
Hankkija V 2248 2258
Harjoittelija K 2607 2667
Hautauspalvelutyöntekijät Y 1811 .
Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat Y 2048 .
Hengityshalvauspotilaan hoitaja K 2408 2513
Henkikirjoittaja V 4344 4373
Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat Y 1999 .
Henkilökohtainen avustaja K 1619 1622
Henkilökohtaisen palvelun työntekijät Y 1802 .
Henkilökohtaiset avustajat ym. Y 1722 .
Henkilöstöasiain hoitaja V 2387 2432
Henkilöstöasiainhoitaja K 2070 2090
Henkilöstöasiantuntija K 2723 2761
Henkilöstöjohtajat Y 5306 .
Henkilöstökonsultti V 2392 2434
Henkilöstöpäällikkö V 4255 4291
Henkilöstöpäällikkö K 3909 3909
Henkilöstösihteeri V 2236 2298
Henkilöstösihteeri K 2554 2567
Henkilöstösuunnittelija K 2861 2869
Henkilöstösuunnittelijat ym. Y 3753 .
Hienomekaanikot Y 2177 .
Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät Y 2170 .
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori K 2837 3233
Hoitaja V 1868 1870
Hoitaja K 2121 2130
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa) K 2163 2172
Hoitaja (lasten-ja nuorisohuoltolait.) K 2467 2486
Hoitaja, apuh.rinnast.terv.keskuksessa K .. ..
Hoitaja, apuh.rinnastettava K 2298 2303
Hoitoapulainen K 1925 1935
Hoitoavustaja K .. ..
Hoitotyöntekijä K 1841 1847
Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat Y 2579 .
Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt Y 2515 .
Hovioikeudenneuvos V 5077 5077
Huolitsijat ja tullaajat Y 2534 .
Huoltoasemanhoitajat Y 2478 .
Huoltoasentaja V 2200 2241
Huoltolatyöntekijä V 1849 1853
Huoltomestari K 2534 2735
Huoltomies K 1816 1951
Huoltoteknikko K 2317 2502
Huonekalu- ja koristepuusepät Y 1944 .
Hätäkeskuspäivystäjä V 2830 2926
Iltapäiväkerhon ohjaaja K .. ..
Iltapäivätoiminnan ohjaaja K .. ..
Iltavahtimestari K .. ..
Iltavalvoja K .. ..
Informaatikko V 2809 2819
Informaatikko K 2431 2433
Insinööri V 3141 3225
Insinööri K 3111 3151
Intendentti V 2969 2969
Intendentti K 2944 3005
Isännöitsijä K 2645 2696
Isännöitsijät Y 2935 .
IT-asiantuntija K 2444 2543
IT-suunnittelija K 2478 2489
IT-tukihenkilö K 1994 2004
Jalkojen hoitaja K 1885 1890
Jaostopäällikkö V 3691 3797
Jauhotuotteiden ja mausteiden teolliset valmistajat Y 2220 .
Johdon assistentti K .. ..
Johdon sihteeri V 2423 2446
Johdon sihteeri K 2255 2266
Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. Y 2605 .
Johtaja V 5282 5312
Johtaja K 4135 4160
Johtajat ja ylimmät virkamiehet Y 4839 .
Johtava farmaseutti K 2595 2604
Johtava hoitaja K 3096 3107
Johtava julkinen oikeusavustaja V 4047 4047
Johtava kihlakunnansyyttäjä V 4893 4917
Johtava kodinhoitaja K .. ..
Johtava lääkäri K 6199 6462
Johtava maatalouslomittaja K 1986 2039
Johtava ohjaaja K 2371 2415
Johtava psykologi K 3242 3255
Johtava sosiaalityöntekijä K 2904 2938
Johtava tutkija V 4773 4856
Johtava työvoimaneuvoja V 2294 2307
Johtava ylihoitaja K 3908 3908
Johtava ylilääkäri K 6741 7073
Julkaisusihteeri V 2228 2263
Julkinen oikeusavustaja V 3193 3193
Julkisen alan erityisasiantuntijat Y 3019 .
Juontajat, kuuluttajat ym. Y 2045 .
Järjestelmäasiantuntija V 3013 3100
Järjestelmäasiantuntija K 2559 2671
Järjestelmäinsinööri V 2949 2982
Järjestelmäpäällikkö V 3871 3940
Järjestelmäsuunnittelija V 2795 2814
Järjestelmäsuunnittelija K 2671 2706
Järjestelmätukihenkilö K 2293 2304
Järjestelmävastaava K 2519 2519
Järjestelyapulainen K 1556 1556
Järjestäjä K .. ..
Järjestöalan erityisasiantuntijat Y 3644 .
Järjestöjen johtajat Y 4291 .
Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät Y 1974 .
Kaavasuunnittelija K 2846 2846
Kaavoitusarkkitehti K 3396 3396
Kaavoitusavustaja K 1932 1932
Kaavoitusinsinööri K 3306 3306
Kaavoituspäällikkö K 4105 4118
Kaavoitusteknikko K .. ..
Kahvionhoitaja K .. ..
Kaivos- ja louhostyöntekijät Y 2233 .
Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät Y 2037 .
Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät Y 2135 .
Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym. Y 2233 .
Kalastusmestari V 2303 2384
Kalustonhoitaja K 1841 1966
Kalustonkunnostaja K .. ..
Kampaajat ja parturit Y 1728 .
Kampaajat, parturit, kosmetologit ym. Y 1802 .
Kamreeri V 2801 2827
Kansalaisopiston opettaja K 2311 2321
Kansalaisopiston rehtori K 3514 3514
Kansanopiston opettaja K 2452 2452
Kansliasihteeri K 2448 2448
Kanslisti K 1896 1899
Karjanhoitaja K 1948 2038
Kartanpiirtäjä K 1883 1883
Kartastosihteeri V 2000 2039
Kartoittaja V 2101 2141
Kartoittaja K 2035 2043
Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat Y 2460 .
Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat Y 3671 .
Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat Y 2404 .
Kassanhoitaja K 1966 1980
Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat Y 3030 .
Kauneudenhoitajat Y 1673 .
Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat Y 4738 .
Kauppaoppilaitoksen lehtori K 2981 3434
Kaupunginarkkitehti K 4135 4135
Kaupungineläinlääkäri K 2780 2941
Kaupungingeodeetti K 4167 4167
Kaupungininsinööri K 4489 4489
Kaupunginjohtaja K 7224 7224
Kaupunginjohtajan sihteeri K 2254 2254
Kaupunginkamreeri K 3939 3939
Kaupunginlakimies K 4277 4277
Kaupunginpuutarhuri K 2840 2865
Kaupunginsihteeri K 4290 4290
Kehittäjä K 1896 1903
Kehittämiskonsultti K 3161 3161
Kehittämispäällikkö V 4022 4032
Kehittämispäällikkö K 3871 3871
Kehitysjohtaja K .. ..
Kehityspäällikkö V 4218 4280
Kehityspäällikkö K 3770 3788
Kehitysvammahoitaja K 2254 2262
Kehitysvammaisten asuntolan hoitaja K .. ..
Kehitysvammaisten asuntolan johtaja K .. ..
Kehitysvammaisten hoitaja K 1992 1992
Kehitysvammaisten ohjaaja K 2029 2031
Kehitysvammaisten päivähuolt. ohjaaja K .. ..
Kehitysvammaistenhoitajat Y 2143 .
Kehitysvammaohjaaja K 1985 1985
Kehitysvammatyöntekijä K .. ..
Keittiöapulainen V 1745 1751
Keittiöapulainen K 1772 1774
Keittiöapulainen-siivooja K 1640 1640
Keittiöapulaiset Y 1706 .
Keittiömestari V 2331 2452
Keittiöpäällikkö K 2117 2151
Keittiötyöntekijä K 1856 1857
Keittolanhoitaja K 1914 1918
Keittäjä V 1964 1989
Keittäjä K 1894 1901
Keittäjä-emäntä K 1868 1873
Keittäjä-siivooja K 1743 1747
Keittäjä-siivooja-talonmies K 1756 1758
Kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat Y 2062 .
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Y 2369 .
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Y 2369 .
Kemisti V 3224 3225
Kemisti K 3690 3695
Kemistit Y 3837 .
Kenttämestari K 2024 2074
Kentänhoitaja K 1840 1883
Kerho-ohjaaja K 1614 1620
Keskusarkistonhoitaja K .. ..
Keskusvarastonhoitaja K 1953 2021
Kielenkääntäjä V 2936 2980
Kielenkääntäjä K 2533 2540
Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit Y 2499 .
Kieltenopettaja K 2548 2599
Kiertävä erityislastentarhan opettaja K 2418 2419
Kiertävä perhepäivähoitaja K 1687 1692
Kihlakunnansyyttäjä V 3906 3988
Kihlakunnanvouti V 5264 5264
Kiinteistöhuoltomiehet Y 1837 .
Kiinteistöinsinööri K .. ..
Kiinteistönhoitaja V 1957 2095
Kiinteistönhoitaja K 1820 2002
Kiinteistönvälittäjät Y 2061 .
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Y 2897 .
Kiinteistöpäällikkö K 3450 3519
Kiinteistörekisterinhoitaja K 2042 2074
Kiinteistösihteeri K 2052 2070
Kiinteistötyöntekijät, ikkunanpesijät ym. Y 1836 .
Kirjaaja V 2204 2224
Kirjaaja K 1958 1980
Kirjailijat ja dramaturgit Y 3820 .
Kirjanpitopäällikkö K 2918 2943
Kirjanpitäjä V 2088 2103
Kirjanpitäjä K 2014 2024
Kirjanpitäjät ym. Y 2358 .
Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät Y 2043 .
Kirjastoamanuenssi V 2108 2125
Kirjastoapulainen K 1701 1701
Kirjastoautonkuljettaja K 1797 1797
Kirjastoautonkuljettaja-virkailija K .. ..
Kirjastoautovirkailija K .. ..
Kirjastoavustaja V 1688 1698
Kirjastoavustaja K 1650 1650
Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät Y 2293 .
Kirjaston johtaja K 2415 2415
Kirjastonhoitaja V 2661 2667
Kirjastonhoitaja K 2112 2113
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Y 2959 .
Kirjastosihteeri V 1939 1944
Kirjastosihteeri K 1936 1939
Kirjastotoimenjohtaja K 2710 2710
Kirjastovirkailija K 1815 1816
Kirvesmiehet Y 2063 .
Kirvesmies K 1892 1969
Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat Y 2528 .
Kliininen opettaja V 3401 3438
Klinikkaeläintenhoitaja V 1922 1958
Klinikkasihteeri K 2371 2371
Kodinhoitaja K 2060 2072
Kodinhoitajat ja kotiavustajat Y 1915 .
Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym. Y 1902 .
Kojeoptikko V 2163 2163
Kokit, keittäjät ja kylmäköt Y 1801 .
Kokki V 2213 2240
Kokki K 1874 1878
Kolmiperhehoitaja K 1645 1652
Kolmiperhepäivähoitaja K .. ..
Komentajakapteeni V 4095 4240
Komisario V 3641 4146
Koneasentajat ja -korjaajat Y 2357 .
Koneenasettajat ja koneistajat Y 2071 .
Koneenhoitaja K 2494 2576
Konekirjoittaja K 1815 1822
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Y 2445 .
Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Y 2411 .
Konetekniikan asiantuntijat Y 2919 .
Konetekniikan erityisasiantuntijat Y 3744 .
Konserttimestari K .. ..
Konservaattori V 2159 2162
Konservaattori K 1984 1993
Koordinaattori V 2762 2767
Koordinaattori K 2682 2688
Korjaamotyöntekijä V 1935 1953
Korjausmies K .. ..
Korkeakoulusihteeri V 2800 2834
Korvausratkaisija V 2438 2518
Kotiavustaja K 1850 1859
Kotihoidon ohjaaja K 2379 2409
Kotihoitaja K .. ..
Kotipalveluapulainen K .. ..
Kotipalveluohjaaja K 2266 2279
Kotipalvelutyöntekijä K .. ..
Kotitalouden lehtori K 2783 3038
Kouluapulainen K - -
Kouluavustaja K 1618 1622
Kouluemäntä K .. ..
Kouluhuoltaja K .. ..
Kouluisäntä K 1749 1768
Koulujen iltakäytön valvoja K - -
Koulukuraattori K 2343 2344
Koulunkäynnin ohjaaja K 1653 1653
Koulunkäyntiavustaja V 1743 1747
Koulunkäyntiavustaja K 1680 1685
Koulunkäyntiavustaja/kerho-ohjaaja K .. ..
Koulunkäyntiohjaaja K .. ..
Koulupsykologi K 2687 2687
Koulusihteeri K 1884 1885
Koulutoimenjohtaja K 4140 4140
Kouluttaja V 2600 2679
Kouluttaja K 2921 2926
Koulutusalan johtaja K .. ..
Koulutusjohtaja K 4223 4295
Koulutuspäällikkö V 3384 3403
Koulutuspäällikkö K 3799 3815
Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat Y 2878 .
Koulutussihteeri V 2017 2029
Koulutussihteeri K 1933 1940
Koulutussuunnittelija V 2639 2646
Koulutussuunnittelija K 2655 2666
Koulutustarkastaja K 2988 2988
Koulutyöntekijä K 1742 1743
Kriisityöntekijä K .. ..
Kriminaalihuoltotyöntekijä V 1967 2031
Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. Y 2379 .
Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät Y 2589 .
Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat Y 4495 .
Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat Y 3752 .
Kuljetustyöntekijä K 1704 1766
Kulttuurijohtajat Y 4564 .
Kulttuurisihteeri K 2225 2225
Kulttuurituottaja K .. ..
Kuluttajaneuvoja K 2500 2500
Kumi- ja muovituotteiden teolliset valmistajat Y 2176 .
Kumituotteiden teolliset valmistajat Y 2206 .
Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat Y 3019 .
Kunnaneläinlääkäri K 2012 2313
Kunnaninsinööri K 3568 3568
Kunnanjohtaja K 5137 5138
Kunnankamreeri K 3601 3601
Kunnanrakennusmestari K 2842 2866
Kunnansihteeri K 3313 3313
Kunnossapitoammattimies V 2064 2081
Kunnossapitomestari K 2873 3352
Kunnossapitopäällikkö K 3447 3582
Kuntohoitaja K 1891 1898
Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym. Y 1913 .
Kuntoutusohjaaja K 2128 2163
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Y 2147 .
Kuraattori K 2284 2284
Kurssiopettaja K 3293 3293
Kurssisihteeri V 1928 1955
Kurssisihteeri K 1954 1966
Kutojat, vaatturit ym. Y 1781 .
Kuulontutkija K 2050 2083
Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät Y 2783 .
Kuvaamataidon lehtori K 3016 3415
Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym. Y 3060 .
Kuvaussihteerit ym. Y 2470 .
Kylvettäjä K 1777 1780
Käräjätuomari V 4790 4833
Käräjäviskaali V 2936 2936
Kätilö K 2551 2585
Käyttömestari K 2512 2803
Käyttöpäivystäjä K 2520 2748
Käyttöpäällikkö K 3178 3384
Käytönsuunnittelija V 2288 2304
Käytönvalvoja K 2540 2709
Laamanni V 6138 6157
Laborantit ym. Y 2059 .
Laborantti V 1880 1894
Laborantti K 1840 1862
Laboratorioapulainen V 1817 1827
Laboratoriohoitaja V 2052 2056
Laboratoriohoitaja K 2254 2315
Laboratoriohoitajat Y 2242 .
Laboratorioinsinööri V 3162 3173
Laboratorioinsinööri K 2675 2854
Laboratoriomestari V 2007 2016
Laboratoriomestari K 2156 2172
Laboratorion hoitaja K .. ..
Laboratorionjohtaja V 4437 4520
Laboratoriopäällikkö V 3664 3673
Laboratorioteknikko V 2175 2199
Laboratorioteknikko K 2314 2386
Lainopilliset erityisasiantuntijat Y 4838 .
Lainsäädäntöneuvos V 4857 4917
Laitoksenhoitaja K 2624 2639
Laitosapulainen K 1770 1773
Laitoshuoltaja V 1807 1839
Laitoshuoltaja K 1777 1804
Laitosmies K 1951 2149
Laitossiivooja V 1784 1785
Laitossiivooja K .. ..
Lakimies V 3366 3403
Lakimies K 3684 3716
Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät Y 1994 .
Laskentapäällikkö K 3305 3584
Laskentasihteeri V 2205 2231
Laskentasihteeri K 2012 2041
Laskuttajat Y 2086 .
Lastenhoitaja V 2117 2117
Lastenhoitaja K 1890 1892
Lastenhoitaja-päivähoitaja K 1856 1856
Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Y 1819 .
Lastenhoitotyöntekijät Y 1757 .
Lastenkodin johtaja K 2890 2983
Lastenkodin ohjaaja K 2396 2404
Lastenohjaaja K 2299 2473
Lastentarhanopettaja K 2067 2067
Lastentarhanopettajat Y 1981 .
Lastenvalvoja K 2598 2611
Lataamotyöntekijä V 1848 1876
Lehden- ja kustannustoimittajat sekä kriitikot Y 3055 .
Lehtori V 3477 3577
Lehtori K 3045 3348
Lehtori ap V 3350 3361
Lehtori yp V 3516 3535
Leikinohjaaja K .. ..
Leikkipuistoapulainen K .. ..
Leipomo- ja suklaatuotteiden teolliset valmistajat Y 2213 .
Leipurit ja kondiittorit Y 2144 .
Lentokonemekaanikko V 2737 2774
Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat Y 2809 .
Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Y 3913 .
Liike-elämän palvelujen välittäjät Y 2463 .
Liikenneinsinööri K 3447 3447
Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym. Y 2230 .
Liikennepäivystäjä V 2848 2993
Liikunnan lehtori K 2836 3185
Liikunnanohjaaja K 1920 1926
Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat Y 4788 .
Liikuntalaitoksen hoitaja K 2057 2073
Liikuntapaikanhoitaja K 2002 2043
Liikuntapaikkamestari K .. ..
Liikuntapaikkojen hoitaja K 1891 1948
Liikuntasihteeri K 2124 2130
Liikuntatoimenjohtaja K 2816 2818
Liinavaatevarastonhoitaja K 1730 1730
Linja-autonkuljettaja K 2118 2228
Lippukassanhoitaja K 1872 1881
Lipunmyyjä K .. ..
Lipunmyyjät Y 1870 .
Lomasihteeri K 2131 2181
Lukion ja peruskoulun yht. nuor. lehtori K 3149 3588
Lukion ja peruskoulun yht. vanh. lehtori K 3115 3597
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori K 2986 3520
Lukion ja perusopetuksen lehtori K 2956 3505
Lukion ja perusopetuksen yht leht K 2958 3462
Lukion lehtori K 3035 3577
Lukion rehtori K 4593 4599
Lukion vanhempi lehtori K 3122 3807
Luokanopettaja V 2459 2498
Luokanopettaja K 2645 2871
Luokanopettajat Y 2575 .
Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat Y 2097 .
Luokka-avustaja K .. ..
Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat Y 2903 .
Luonnontieteen tekniset asiantuntijat Y 2897 .
Lvi-teknikko K 2687 2905
Lähetit, ovenvartijat ja mittareiden lukijat Y 1831 .
Lähetti K 1469 1475
Lähetystöneuvos V 3965 4244
Lähihoitaja K 2061 2071
Lähityöntekijä K .. ..
Lääketyöntekijä K 1782 1794
Lääkintälaitemekaanikko K 2171 2335
Lääkintävahtimestari K 2185 2274
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja K 2577 2901
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat Y 2104 .
Lääkintävoimistelija K 2081 2084
Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden teolliset valmistajat Y 2115 .
Lääkäri K 3464 4961
Lääkärit Y 5127 .
Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Y 4557 .
Läänintaiteilija V 2198 2198
Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät Y 1497 .
Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat Y 2816 .
Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat Y 1974 .
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat Y 2324 .
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat Y 3661 .
Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat Y 3247 .
Maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät Y 2250 .
Maalarit ja rakennuspuhdistajat Y 1947 .
Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Y 2865 .
Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat Y 3710 .
Maanmittausinsinööri (amk) V 2646 2681
Maanmittausinsinööri (di) V 3833 3872
Maanmittausteknikko V 2684 2722
Maanmittausteknikko K 2604 2604
Maanrakennus- ym. koneiden kuljettajat Y 1692 .
Maantiedon ja luonnonhistorianlehtori K 2886 3206
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Y 1858 .
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Y 1858 .
Maarakennusmestari K 2800 3052
Maaseutuasiamies K 2450 2450
Maaseutusihteeri K 2288 2292
Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Y 2378 .
Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat Y 1817 .
Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat Y 2920 .
Maatalouslomittaja K 2020 2050
Maataloussihteeri K 2326 2326
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Y 4119 .
Mainos- ja tiedotusjohtajat Y 4902 .
Mainostoimittajat Y 3996 .
Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat Y 2232 .
Majuri tai komentajakapteeni V 4049 4247
Maksujenperijät Y 2300 .
Maksuliikennesihteeri K 1961 1961
Maksuliikesihteeri K 1903 1903
Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät Y 1901 .
Markkinointipäällikkö K 3196 3196
Markkinointisihteeri K 2076 2088
Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat Y 3685 .
Matematiikan erityisasiantuntijat Y 3485 .
Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat Y 3468 .
Matematiikan,fysiikan ja kemian lehtori K 3021 3483
Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät Y 2716 .
Matkailuneuvoja K .. ..
Matkalippujen tarkastaja K 2117 2295
Matkatoimistovirkailijat Y 2136 .
Mekaanikko V 2360 2470
Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat Y 2885 .
Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat Y 2354 .
Metallin koneelliset työstäjät Y 2379 .
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Y 2449 .
Metallityöntekijä V 2152 2146
Meteorologi V 3375 3461
Metrojunankuljettaja K 2188 2217
Metsätalousinsinööri V 2685 2701
Metsätalousteknikko V 2275 2323
Metsätalousteknikot Y 2756 .
Mielenterveyshoitaja K 2370 2405
Mielenterveyshoitajat Y 2148 .
Mielisairaanhoitaja V 2329 2425
Mielisairaanhoitaja K 2333 2353
Mikrotukihenkilö V 2167 2197
Mikrotukihenkilö K 1990 2024
Mittausmies K .. ..
Mittausteknikko K 2722 2722
Mittaustyönjohtaja K 2120 2156
Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat Y 2260 .
Moottoriajoneuvojen kuljettajat Y 2103 .
Muiden alojen erityisasiantuntijat Y 3634 .
Muiden järjestöjen johtajat Y 2923 .
Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat Y 2570 .
Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat Y 3947 .
Muovituotteiden teolliset valmistajat Y 2163 .
Museoalan erityisasiantuntijat Y 2139 .
Museoamanuenssi K 2202 2216
Museoapulainen K .. ..
Museoavustaja K .. ..
Museomestari K 1891 1955
Museonjohtaja K 3048 3048
Museonvalvoja K .. ..
Museovalvoja V 1923 1939
Musiikin lehtori K 2627 2889
Musiikinopettaja K 2289 2398
Musiikkikoulun opettaja K 2343 2438
Musiikkiopiston lehtori K .. ..
Musiikkiopiston opettaja K 2304 2425
Musiikkiopiston rehtori K 3477 3477
Muut asiakaspalvelutyöntekijät Y 2017 .
Muut asiantuntijajohtajat Y 5340 .
Muut hautaustyöntekijät Y 1810 .
Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät Y 2670 .
Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat Y 4495 .
Muut lainopilliset erityisasiantuntijat Y 4838 .
Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Y 3948 .
Muut liike-elämän palvelujen välittäjät Y 2339 .
Muut lääkärit Y 3739 .
Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat Y 2888 .
Muut opetusalan erityisasiantuntijat Y 2854 .
Muut palvelutyöntekijät Y 1774 .
Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat Y 3039 .
Muut pienyritysten johtajat Y 3159 .
Muut rakennusten viimeistelytyöntekijät Y 2071 .
Muut rakennustyöntekijät ja -korjaajat ym. Y 2160 .
Muut seurakuntatyöntekijät Y 2306 .
Muut tekniikan erityisasiantuntijat Y 3790 .
Muut teknisten alojen asiantuntijat Y 2883 .
Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat Y 2515 .
Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat Y 3984 .
Muut toimistotyöntekijät Y 2237 .
Muut tuotanto- ja linjajohtajat Y 4152 .
Muut työntekijät Y 1852 .
Muut valmistustyöntekijät Y 2054 .
Myyjä K .. ..
Myyjät ja myymäläkassanhoitajat Y 1762 .
Myyjät ja tuote-esittelijät Y 1901 .
Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat Y 2588 .
Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat Y 2986 .
Myynnin ja rahoituksen esimiehet Y 3025 .
Myynti- ja markkinointijohtajat Y 5563 .
Myynti- ja vientisihteerit Y 2276 .
Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat Y 3045 .
Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit Y 2929 .
Myyntisihteeri K 1979 1997
Määräaikainen nuorempi upseeri V 2772 2833
Määräaikainen reserviupseeri V 2517 2574
Määräaikainen sotilasammattihenkilö V 2246 2326
Neuropsykologi K 2875 2875
Neuvoja K .. ..
Neuvotteleva virkamies V 4422 4496
Nosturinkäyttäjä K .. ..
Notaari V 2108 2117
Nuohooja K .. ..
Nuor ammattimies K 1792 1883
Nuorempi opistoupseeri V 2992 3426
Nuorempi rajavartija V 2010 2065
Nuorempi upseeri V 3629 3839
Nuorisokodinohjaaja K .. ..
Nuorisonohjaaja K 2110 2110
Nuoriso-ohjaaja K 1946 1952
Nuoriso-ohjaajat Y 2011 .
Nuorisosihteeri K 2227 2232
Nuorisotoimenjohtaja K .. ..
Nuorisotyöntekijä K 1934 1948
Näyttelijä K 2314 2340
Näyttelijät Y 2489 .
Näyttelijät ja ohjaajat Y 2470 .
Näyttämömestari K .. ..
Näyttämömies K 1972 2093
Ohjaaja V 2144 2165
Ohjaaja K 2092 2103
Ohjaaja (kehitysvammalaitoksessa) K 2087 2087
Ohjaaja (lastenhuoltolaitoksessa) K 2391 2419
Ohjaaja (nuorisohuoltolaitoksessa) K 2094 2124
Ohutlevysepät Y 2026 .
Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet Y 3457 .
Ompelija K 1693 1696
Operaattori K 2065 2136
Opettaja V 2964 3199
Opettaja K 3064 3078
Opettaja (alipoliisipäällystö) V 3322 3582
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Y 2980 .
Opettava tutkija V 3556 3615
Opetusalan johtajat ja rehtorit Y 4408 .
Opetushoitaja V 2344 2354
Opetusneuvos V 4073 4080
Opintoasiainpäällikkö V 3281 3281
Opintoasiainsihteeri V 1977 1988
Opintoasiainsihteeri K .. ..
Opintoneuvoja V 2107 2107
Opinto-ohjaaja K 2997 3040
Opinto-ohjaajat Y 2439 .
Opintosihteeri V 2289 2298
Opintosihteeri K 1919 1925
Opintosuunnitelmasihteeri K 1899 1899
Opiston sihteeri K 1847 1851
Opistoupseeri perus V 2938 3035
Opistoupseeri ylempi V 3237 3360
Oppilaanohjauksen lehtori K 2850 2892
Oppilaiden ohjaaja K .. ..
Oppilashoitaja K 1837 1837
Optikot Y 2961 .
Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät Y 2944 .
Osastoapulainen K 1923 1926
Osastoavustaja K 1928 1936
Osastonhoitaja V 2564 2642
Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa K 2567 2643
Osastonhoitaja, huoltolaitoksessa K 2581 2632
Osastonhoitaja, muu K 2510 2510
Osastonhoitaja, sairaalassa K 2717 2871
Osastonhoitajat Y 2595 .
Osastonjohtaja V 4601 4601
Osastonjohtaja K 2527 2530
Osastonlääkäri K 4667 6294
Osastonsihteeri K 1911 1949
Osastonylilääkäri K 6190 8010
Osastopäällikkö V 5183 5193
Osastopäällikkö K 4078 4119
Osastosihteeri V 2192 2226
Osastosihteeri K 2025 2036
Ostaja K .. ..
Ostajat Y 2791 .
Osto- ja varastopäälliköt Y 5104 .
Ovenvartijat ja vahtimestarit Y 1846 .
Paikkatietokäsittelijä K 1843 1843
Pajatyöntekijä K - -
Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym. Y 1955 .
Pakkaajat, lajittelijat ym. Y 1955 .
Palkanlaskija K 1978 1987
Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym. Y 2338 .
Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. Y 2315 .
Palkkakirjanpitäjä K 2003 2026
Palkkapalvelusihteeri K 1910 1910
Palkkasihteeri V 2208 2363
Palkkasihteeri K 2009 2021
Paloesimies K 2826 3001
Palomestari K 3018 3472
Palomies K 2362 2489
Palomies-sairaankuljettaja K 2323 2483
Palopäällikkö K 3195 3840
Palotarkastaja K 2512 2716
Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. Y 1942 .
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Y 1923 .
Palveluasiantuntija V 2039 2102
Palveluesimies V 2627 2767
Palveluesimies K 2305 2336
Palvelujohtaja K 3892 3892
Palveluneuvoja K 1895 1896
Palveluohjaaja K 2069 2082
Palvelupäällikkö V 3486 3527
Palvelupäällikkö K 3010 3020
Palvelusihteeri V 1961 2034
Palvelusihteeri K 1879 1881
Palvelutyöntekijä K 1650 1661
Palveluvastaava K 1808 1820
Pankkien ja postien esimiehet Y 3678 .
Paperin ja kartongin teolliset valmistajat Y 2341 .
Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat Y 3116 .
Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat Y 3116 .
Pelto- ja puutarhaviljelijät Y 1817 .
Perheneuvoja K 2626 2626
Perheohjaaja K 1982 1986
Perhepäivähoidon ohjaaja K 2381 2381
Perhepäivähoitaja K 1627 1706
Perhepäivähoitajat ym. Y 1688 .
Perheryhmän hoitaja K .. ..
Perhetyöntekijä K 1932 1937
Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym. Y 1958 .
Perushoitaja K 2218 2235
Perushoitajat ja lähihoitajat Y 2054 .
Perushoitajat, lähihoitajat ym. Y 2066 .
Peruskoulun aineenopettaja K 2870 3209
Peruskoulun ala-asteen johtaja K 3258 3680
Peruskoulun ala-asteen rehtori K 3943 3953
Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat Y 3038 .
Peruskoulun ja lukion yht. lehtori K 2847 3225
Peruskoulun johtaja K 3307 3739
Peruskoulun johtaja-opettaja K 3327 3742
Peruskoulun lehtori K 2858 3239
Peruskoulun luokanopettaja K 2639 2874
Peruskoulun opettaja K 2709 2963
Peruskoulun rehtori K 4111 4150
Peruskoulun yläasteen rehtori K 4345 4346
Perusopetuksen erityisluokanopettaja K .. ..
Perusopetuksen ja lukion lehtori K 2848 3307
Perusopetuksen lehtori K 2817 3184
Perusopetuksen luokanopettaja K 2727 2964
Perusopetuksen rehtori K 4173 4173
Perusturvajohtaja K 3837 3846
Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat Y 1575 .
Pesula-apulainen K 1611 1611
Pesulatyöntekijä V 1754 1754
Pesulatyöntekijä K 1581 1626
Pianonsoitonopettaja K 2376 2452
Pienteollisuuden johtajat Y 3646 .
Pienyritysten johtajat Y 3932 .
Piirtäjä V 1991 1992
Piirtäjä K 1851 1855
Poliisipäällikkö V 5708 5878
Posti- ja pankkitoimihenkilöt Y 2398 .
Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit Y 2415 .
Potilasavustaja K - -
Preparaattori V 1834 1835
Professori V 5235 5331
Projektiassistentti V 2320 2380
Projektiassistentti K 1952 1961
Projektiavustaja V 2201 2296
Projekti-insinööri V 2454 2471
Projekti-insinööri K 2638 2655
Projektijohtaja K 3660 3662
Projektikoordinaattori V 2650 2662
Projektikoordinaattori K 2561 2561
Projektinjohtaja K 3828 3859
Projektipäällikkö V 3254 3277
Projektipäällikkö K 3089 3095
Projektisihteeri V 2107 2130
Projektisihteeri K 2062 2069
Projektisuunnittelija V 2404 2432
Projektisuunnittelija K 2421 2433
Projektitutkija V 2364 2371
Projektityöntekijä K 2131 2139
Projektivastaava K 2423 2423
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Y 2276 .
Prosessityöntekijät Y 2282 .
Proviisori K 3349 3464
Proviisorit Y 3723 .
Psykiatrinen sairaanhoitaja K .. ..
Psykologi V 2880 2888
Psykologi K 2758 2762
Psykologiharjoittelija K .. ..
Psykologit Y 3039 .
Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit Y 3028 .
Puhdistamon hoitaja K 2078 2450
Puhdistustyöntekijät Y 1974 .
Puhelinvaihteenhoitaja K 1811 1816
Puhelinvaihteenhoitajat Y 1895 .
Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät Y 1894 .
Puhelunvälittäjä K 1904 1912
Puheterapeutti K 2584 2588
Puistotyönjohtaja K 2173 2197
Puistotyöntekijä K 1578 1583
Puistotäti K .. ..
Putkiasentajat Y 2518 .
Putkimestari K 2659 3334
Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat Y 2970 .
Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat Y 3962 .
Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät Y 2348 .
Puuseppä V 2066 2068
Puuseppä K 1849 1892
Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät Y 1661 .
Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat Y 2044 .
Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Y 1823 .
Puutarhuri K 2058 2141
Puutavaran käsittelijät, puusepät ym. Y 1946 .
Puutuotteiden teolliset valmistajat Y 2042 .
Pysäköinnintarkastaja K 1751 1754
Päivähoidon aluejohtaja K 2679 2679
Päivähoidon johtaja K 2901 2902
Päivähoidon ohjaaja K 2456 2456
Päivähoitaja K 1843 1844
Päivähoitoapulainen K .. ..
Päivähoitoavustaja K 1645 1646
Päiväkodin harjoittelija K .. ..
Päiväkodin johtaja K 2513 2513
Päiväkodin lastenhoitaja K 1790 1790
Päiväkodin opettaja K 2009 2009
Päiväkotiapulainen K 1641 1641
Päiväkotiavustaja K 1657 1657
Päiväkotityöntekijä K 1719 1719
Pääkassanhoitaja K .. ..
Pääkirjanpitäjä V 2330 2343
Pääkirjanpitäjä K 2229 2238
Päällikkötoimittajat Y 4368 .
Pääluottamusmies K 2642 2663
Pääsihteeri V 3975 3978
Pääsuunnittelija V 3412 3426
Pääsuunnittelija K 3116 3203
Päätoiminen tuntiopettaja V 2820 3134
Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät Y 2392 .
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Y 1896 .
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Y 1896 .
Rahoitussihteeri V 2093 2094
Rahoitussihteeri K .. ..
Raideliikenteen ohjaajat ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät Y 2683 .
Raitiovaununkuljettaja K 2304 2430
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Y 2312 .
Rakennusalan avustavat työntekijät Y 2156 .
Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Y 2837 .
Rakennusalan pienyritysten johtajat Y 3323 .
Rakennusalan tuotantojohtajat Y 4556 .
Rakennusmaalarit Y 1991 .
Rakennusmestari V 2805 2894
Rakennusmestari K 2644 2761
Rakennuspäällikkö K 3680 3822
Rakennussähköasentajat Y 2375 .
Rakennustarkastaja K 3007 3017
Rakennusten viimeistelytyöntekijät Y 2247 .
Rakennustyöntekijät Y 1857 .
Rakennustyöntekijät ym. Y 2127 .
Rakennuttajainsinööri K 3208 3232
Ravintola- ja suurtalousesimiehet Y 2113 .
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Y 1910 .
Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet Y 2180 .
Ravintolapäällikkö K 2305 2313
Ravintolatyöntekijä K 1716 1716
Ravintotyöntekijä K 1879 1882
Ravitsemisesimies K 1990 2016
Ravitsemishuoltaja K 1964 1967
Ravitsemispäällikkö K 2210 2231
Ravitsemistyönjohtaja V 2308 2367
Ravitsemistyönjohtaja K 2069 2107
Ravitsemistyöntekijä V 1879 1895
Ravitsemistyöntekijä K 1864 1874
Ravitsemistyöntekijä, siivooja K .. ..
Ravitsemusalan asiantuntijat Y 2189 .
Ravitsemussuunnittelija K 2617 2617
Ravitsemusterapeutti K 2560 2575
Ravitsemustyöntekijä K 1794 1797
Rehtori V 5978 6008
Rehtori K 4224 4266
Rekisterisihteeri V 2009 2041
Reskontranhoitaja K 1886 1886
Rikoskomisario V 3747 4200
Rikostarkastaja V 4414 4515
Rikosylikomisario V 4060 4248
Rikosylikonstaapeli V 3109 3384
Ruoanjakaja K .. ..
Ruoanjakaja-siivooja K 1655 1655
Ruokahuoltopäällikkö K .. ..
Ruokapalveluesimies K 1904 1912
Ruokapalvelunhoitaja K .. ..
Ruokapalvelupäällikkö K 2580 2589
Ruokapalvelutyönjohtaja K .. ..
Ruokapalvelutyöntekijä K 1722 1727
Ruokapalvelutyöntekijä-siivooja K .. ..
Ruokapalveluvastaava K 1788 1793
Ruotsinkielen lehtori K 2935 3294
Ryhmäavustaja K 1643 1643
Ryhmäperhepäivähoitaja K 1718 1721
Röntgenhoitaja K 2306 2426
Röntgenhoitajat Y 2364 .
Sairaala- ja hoitoapulaiset Y 1795 .
Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat Y 1704 .
Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym. Y 1709 .
Sairaala-apulainen V 1837 1846
Sairaala-apulainen K 1856 1870
Sairaalahuoltaja K 1816 1830
Sairaalainsinööri K 3483 3552
Sairaalalääkäri K 3033 4742
Sairaanhoitaja V 2429 2523
Sairaanhoitaja K 2416 2486
Sairaanhoitajat Y 2325 .
Sairaanhoitajat ym. Y 2338 .
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. Y 2338 .
Sairaanhoitaja-terveydenhoitaja K .. ..
Sairaankuljettaja K 2268 2468
Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit Y 1747 .
Satamavalvoja K 2505 2731
Seminologit ym. Y 1735 .
Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat Y 2071 .
Seurakuntatyöntekijät Y 2139 .
Sihteeri V 2183 2211
Sihteeri K 2154 2157
Sihteerit Y 2235 .
Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym. Y 2227 .
Siistijä K 1674 1674
Siivooja V 1711 1738
Siivooja K 1655 1657
Siivooja-keittiöapulainen K 1694 1722
Siivoojat Y 1618 .
Siivooja-talonmies K 1658 1658
Siivooja-vahtimestari K .. ..
Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat Y 4487 .
Siivouspäällikkö K 2759 2778
Siivoustyönjohtaja K 2146 2156
Siivoustyönjohtajat Y 2418 .
Siivoustyönohjaaja K .. ..
Sisäinen tarkastaja K 3312 3312
Sivistysjohtaja K 4090 4090
Sivistystoimen hallinnollinen johtaja K 3964 3964
Sivistystoimen johtaja K 3995 3995
Sivistystoimentarkastaja V 3518 3518
Soittaja K 2327 2329
Sopimussotilas V 1930 1977
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat Y 2828 .
Sosiaali- ja terveysjohtaja K 4953 4953
Sosiaalialan erityisasiantuntijat Y 2465 .
Sosiaalialan hoitajat Y 2221 .
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat Y 2350 .
Sosiaalialan ohjaajat ym. Y 2174 .
Sosiaalialan ohjaajat ym. Y 2174 .
Sosiaalialan suunnittelijat Y 2834 .
Sosiaalijohtaja K 3573 3574
Sosiaalikasvattaja K 2235 2236
Sosiaaliohjaaja K 2077 2087
Sosiaalisihteeri K 2983 3077
Sosiaaliterapeutti K 2348 2348
Sosiaaliturvatoimihenkilöt Y 2650 .
Sosiaalityöntekijä V 2294 2307
Sosiaalityöntekijä K 2412 2423
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja K 2434 2452
Sosiaalityöntekijät Y 2542 .
Sotilasammattihenkilö V 2494 2622
Sovellusasiantuntija V 2875 2925
Sovellusasiantuntija K 2573 2587
Sovellusneuvoja K 2306 2374
Sovellussuunnittelija V 2727 2746
Sulkumestari V 2659 2781
Suojelu- ja vartiointityöntekijät Y 1943 .
Suuhygienisti K 2105 2113
Suunnittelija V 2646 2676
Suunnittelija K 2644 2686
Suunnittelija (atk) V 2551 2585
Suunnittelijaopettaja K 2803 2803
Suunnitteluavustaja K 1907 1907
Suunnitteluinsinööri V 2915 2950
Suunnitteluinsinööri K 3001 3039
Suunnittelupäällikkö V 4207 4214
Suunnittelupäällikkö K 3851 3881
Suunnittelurakennusmestari K 2589 2610
Suunnittelusihteeri V 2271 2275
Suunnittelusihteeri K 2650 2650
Suunnitteluteknikko K .. ..
Suurtalouskokki K 1883 1892
Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat Y 2556 .
Sähköasentaja V 2261 2483
Sähköasentaja K 2000 2310
Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat Y 2525 .
Sähkömestari K 2825 3375
Sähkötekniikan asiantuntijat Y 2947 .
Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Y 4081 .
Sähköteknikko K 2660 2782
Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat Y 2125 .
Taideaineiden opettaja K 2537 2538
Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym. Y 2246 .
Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym. Y 2589 .
Tallentajat Y 2062 .
Talonmies K 1776 1893
Talonmies-siivooja K .. ..
Talonmies-vahtimestari K 1796 1973
Talonrakennusalan asiantuntijat Y 2811 .
Talonrakennusalan erityisasiantuntijat Y 3404 .
Talonrakennusmestari K 2748 2879
Talous- ja hallintojohtajat Y 5323 .
Talous- ja velkaneuvoja K 2294 2294
Talousapulainen K .. ..
Talousjohtaja K 4431 4431
Talouspalvelusihteeri K 1882 1882
Talouspäällikkö V 3204 3281
Talouspäällikkö K 3296 3311
Taloussihteeri V 2164 2178
Taloussihteeri K 2168 2189
Taloussuunnittelija V 2913 2961
Taloussuunnittelija K 2798 2848
Tanssitaiteilijat Y 2590 .
Tarjoilija K 1842 1849
Tarjoilutyöntekijät Y 1788 .
Tarkastaja V 2544 2596
Tarkastaja K 2612 2612
Tarkastusapulainen V 2458 2556
Tarkastuseläinlääkäri V 4252 4252
Tarkastusinsinööri K 3135 3135
Teatteri- ja elokuvaohjaajat Y 2341 .
Teknikko V 2636 2703
Teknikko K 2565 2624
Tekninen avustaja V 2039 2115
Tekninen avustaja K 1867 1883
Tekninen isännöitsijä K 2667 2667
Tekninen johtaja K 3941 3962
Teknisen alan harjoittelija toimistossa K .. ..
Tekniset piirtäjät Y 3002 .
Teknologia-asiantuntija V 3875 3900
Teknologiapäällikkö V 5399 5551
Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan asiantuntijat Y 2407 .
Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat Y 1640 .
Tekstiilihuoltaja K 1594 1598
Tekstiilikäsityönopettaja K 2497 2524
Tekstiilityön lehtori K 2859 3071
Tekstinkäsittelijä K 1808 1838
Tekstinkäsittelijät Y 2598 .
Televalvoja V 2323 2352
Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Y 1926 .
Teollisuuden tuotantojohtajat Y 4666 .
Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Y 2476 .
Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat Y 2191 .
Terminaalimies K 2238 2462
Terveydenhoitaja K 2136 2153
Terveydenhoitajat Y 2369 .
Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa) Y 2388 .
Terveyskeskuksen hammaslääkäri K 4725 5061
Terveyskeskusavustaja K 1922 1934
Terveyskeskusavustaja vastaanottoapul. K 1969 1977
Terveyskeskushammaslääkäri K 4786 4966
Terveyskeskuslääkäri K 5097 5511
Terveyskeskuspsykologi K 2817 2817
Terveystarkastaja K 2332 2334
Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät Y 2639 .
Teurastajat, kalankäsittelijät ym. Y 2165 .
Teurastajat, leipurit, meijeristit ym. Y 2148 .
Tiedeasiantuntija V 3057 3138
Tiedottaja V 2835 2885
Tiedottaja K 2597 2609
Tiedottajat Y 3051 .
Tiedotussihteeri V 2318 2378
Tiedotussihteeri K 2237 2252
Tieinsinööri V 4183 4335
Tiemestari K 2747 3041
Tietoasiantuntija V 3217 3242
Tietohallintopäällikkö V 4174 4213
Tietohallintopäällikkö K 3874 3901
Tietojärjestelmäpäällikkö K 3732 3784
Tietojärjestelmäsuunnittelija K 2827 2945
Tietokoneasentajat ja -korjaajat Y 2731 .
Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat Y 2358 .
Tietopalvelusihteeri V 2170 2199
Tietopalvelusihteeri K 1913 1913
Tietotekniikan erityisasiantuntijat Y 3528 .
Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat Y 3403 .
Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. Y 2820 .
Tietotekniikka-asiantuntija V 2729 2758
Tietotekniikkajohtajat Y 5269 .
Tilahuoltaja K 1780 1780
Tilastonlaatija V 2202 2202
Tilastonlaatijat, haastattelijat ym. Y 2678 .
Tilintarkastajat, kamreerit ym. Y 3900 .
Tohtoriassistentti V 3023 3060
Tohtorikoulutettava V 1971 1971
Toimialajohtaja V 4557 4621
Toimialajohtaja K 5554 5604
Toimialapäällikkö V 3515 3525
Toimialasihteeri V 2146 2159
Toiminnanjohtaja K 2690 2702
Toiminnanohjaaja K 1949 1957
Toimintaterapeutit Y 2174 .
Toimintaterapeutti K 2053 2063
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Y 2300 .
Toimistoapulainen K 1709 1709
Toimistoarkkitehti K 3137 3150
Toimistoesimies K 2248 2254
Toimistoinsinööri K 2930 3021
Toimistonhoitaja V 2338 2347
Toimistonhoitaja K 2035 2043
Toimistonhoitajat Y 3280 .
Toimistonjohtaja V 3525 3566
Toimistopäällikkö V 3678 3722
Toimistopäällikkö K 3259 3264
Toimistorakennusmestari K 2582 2642
Toimistosihteeri V 1972 1984
Toimistosihteeri K 1940 1944
Toimistotarkastaja V 2417 2435
Toimistotyöntekijä K 1665 1667
Toimistotyöntekijät Y 2312 .
Toimistovahtimestari K .. ..
Toimistovahtimestarit Y 2205 .
Toimistovirkailija V 1768 1773
Toimistovirkailija K 1812 1814
Toimitilahuoltaja K 1629 1636
Toimittaja V 2530 2532
Toimittajat, kirjailijat ym. Y 3106 .
Toimitusjohtaja K 6291 6291
Toimitusvalmistelija V 2044 2077
Tukkumyyjät Y 2845 .
Tulkki K 2018 2050
Tullitarkastaja V 2377 2446
Tullivartija V 2669 2726
Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat ym. Y 2682 .
Tulliylitarkastaja V 3112 3171
Tuntiopettaja K 2510 2784
Tuntiopettaja (päätoiminen) V 2574 2664
Tuntiopettaja (päätoiminen) K 2403 2680
Tuntiopettaja (sivutoiminen) K .. ..
Tuntiopettaja päätoiminen/virkaan nimitetty V 2746 2783
Tuotanto- ja linjajohtajat Y 4204 .
Tuotantopäällikkö V 3863 3897
Tuottaja V 2867 2878
Turvallisuuden ja laadun tarkastajat Y 3056 .
Tutkija V 2538 2557
Tutkija K 2648 2831
Tutkijainsinööri V 3386 3536
Tutkijakoulutettava V 1965 1981
Tutkijaopettaja V 3291 3364
Tutkija-opiskelija V 2101 2113
Tutkijatohtori V 2811 2815
Tutkimus- ja kehitysjohtajat Y 5452 .
Tutkimusapulainen V 1771 1775
Tutkimusapulainen K 1843 1856
Tutkimusassistentti V 2033 2046
Tutkimusavustaja V 1956 1977
Tutkimusavustaja K .. ..
Tutkimushoitaja V 2189 2191
Tutkimusinsinööri V 3115 3211
Tutkimusjohtaja V 4884 4910
Tutkimuslaborantti K .. ..
Tutkimusmestari V 2054 2089
Tutkimusprofessori V 5379 5454
Tutkimuspäällikkö V 4088 4122
Tutkimuspäällikkö K .. ..
Tutkimussihteeri V 2131 2149
Tutkimussihteeri K 2164 2192
Tutkimusteknikko V 2149 2159
Tutkimustyöntekijä V 2076 2124
Tutkintasihteeri V 2104 2132
Työfysioterapeutti K 2143 2146
Työhönottaja K .. ..
Työkoneiden kuljettajat Y 1752 .
Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat Y 6441 .
Työn- ja askartelunohjaaja K 1932 1933
Työn- ja askartelunohjaajat Y 1919 .
Työnjohtaja V 2166 2216
Työnjohtaja K 2242 2366
Työnohjaaja K 1947 1950
Työnohjaaja, sairaalassa ja huoltolait K 1973 1991
Työnohjaaja, siivoustoimessa K 1955 1961
Työnsuunnittelija V 1754 1756
Työnsuunnittelija K 1820 1825
Työpajan esimies K .. ..
Työpajan harjoittelija K .. ..
Työpajan ohjaaja K 1755 1755
Työpajan työntekijä K .. ..
Työpäällikkö K 3048 3238
Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat Y 3031 .
Työsuojeluinsinööri V 3101 3171
Työsuojelupäällikkö K 3109 3109
Työsuojelutarkastajat Y 3233 .
Työsuojeluvaltuutettu K 2452 2476
Työteknikko V 2727 2887
Työterveyshoitaja K 2202 2218
Työterveyslääkäri K 4979 5140
Työterveyspsykologi K .. ..
Työterveyssihteeri K .. ..
Työvalmentaja K 1872 1872
Työvoimaneuvoja V 1923 1935
Työvoimaohjaaja V 2400 2419
Työväenopiston opettaja K 2585 2588
Uimahallityöntekijä K .. ..
Uimaopettaja K 1782 1785
Uinnin valvoja K 1826 1844
Ulkoasiainneuvos V 5512 5685
Ulkoasiainsihteeri V 3288 3506
Ulkoilupaikkojen hoitaja K 1716 1751
Urheilijat ja urheiluvalmentajat Y 3789 .
Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym. Y 2862 .
Urheilu- ja liikunnanohjaajat Y 1989 .
Urheilualueiden hoitaja K 1801 1830
Urheilukentän hoitaja K 1815 1851
Urheilulaitoksen hoitaja K 2046 2079
Uskonnon lehtori K .. ..
Vaatehuoltaja K .. ..
Vaatturit, pukuompelijat ja hatuntekijät Y 1789 .
Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät Y 3504 .
Vahtimestari V 1875 1985
Vahtimestari K 1788 1828
Vaikeimmin vammaisten avustaja K .. ..
Vajaamielishoitaja K 2232 2240
Vajaamielisohjaaja K 2072 2141
Vakuutusalan asiamiehet Y 3365 .
Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt Y 2296 .
Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym. Y 2232 .
Valokuvatuotteiden teolliset valmistajat Y 1881 .
Valvoja K .. ..
Valvojat ja vartijat Y 1943 .
Vammaisten avustaja/ohjaaja K 1696 1696
Vanh ammattimies K 1895 2072
Vanh lehtori K 3170 3740
Vanhainkodin johtaja K 2628 2629
Vanhempi asentaja V 2153 2268
Vanhempi hallitussihteeri V 3937 3963
Vanhempi kiinteistönhoitaja V 1976 2125
Vanhempi konstaapeli V 2796 2963
Vanhempi kunnossapitoammattimies V 2090 2111
Vanhempi merivartija V 2777 3255
Vanhempi opistoupseeri V 3189 3532
Vanhempi rajavartija V 2567 2714
Vanhempi rikoskonstaapeli V 2737 2971
Vanhempi suunnittelija V 3082 3140
Vanhempi tutkija V 3392 3400
Vanhempi tutkijainsinööri V 4138 4566
Vanhempi verotarkastaja V 3295 3295
Vanhuspalvelutyöntekijä K .. ..
Vanhustyön johtaja K 2759 2759
Vanhustyöntekijä K 2115 2125
Vankeinhoitoesimies V 2685 2792
Vapaa-aikasihteeri K 2063 2090
Vapaa-ajan ohjaaja K 1834 1834
Varastoapulainen K 1587 1587
Varastomestari V 2174 2218
Varastomies V 1816 1848
Varastomies K 1735 1744
Varastonhoitaja V 2017 2055
Varastonhoitaja K 1895 1926
Varastonhoitajat ym. Y 2432 .
Varastotyöntekijä V 1812 1843
Varastotyöntekijä K 1696 1726
Varaäänenjohtaja K 2386 2389
Vartija V 2263 2355
Vartija K .. ..
Varttunut tutkija V 4469 4488
Vastaanoton hoitaja K .. ..
Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat Y 1951 .
Vastaanottoavustaja K 1726 1762
Vastaanottohoitaja K 1915 1918
Vastaava hoitaja K 2449 2471
Vastaava ohjaaja K 2257 2273
Vastaava rakennusmestari K 2831 3126
Vastaava ruoanjakaja K 1737 1737
Vastaava ruokapalvelutyöntekijä K 1795 1795
Vastaava sairaanhoitaja K 2351 2410
Vastaava sosiaalityöntekijä K 2647 2657
Vastaava terveydenhoitaja K .. ..
Vastaava tutkimusavustaja V 2684 2830
Vastaava vahtimestari K 1802 1846
Velkaneuvoja K 2222 2222
Veroasiamies V 3835 3836
Veroasiantuntija V 3428 3433
Verojohtaja V 6102 6104
Verosihteeri V 2381 2392
Verotarkastaja V 2928 2928
Verovalmistelija V 1918 1924
Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja K .. ..
Vesilaitoksen hoitaja K 2096 2509
Viestintäpäällikkö V 3725 3748
Viestintäpäällikkö K 3626 3626
Viestintäsihteeri V 2217 2230
Viestittäjä V 2077 2105
Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym. Y 2636 .
Virastoavustaja V 1991 2356
Virastomestari V 1938 2124
Virastomestari K 1860 2011
Virastosihteeri V 2007 2027
Viriketoiminnan ohjaaja K 1883 1884
Viskaali V 3308 3423
Viulunsoiton opettaja K 2320 2413
Voimalaitosten koneenhoitajat Y 2202 .
Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat Y 2129 .
Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat Y 2949 .
Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat Y 3752 .
Vuoromestari V 3481 3652
Vuoromestari K 3195 3324
Välinehuoltaja V 1746 1746
Välinehuoltaja K 1731 1777
Välinehuoltajat Y 1768 .
Väylänhoitaja V 2550 2627
Yhdistelmätyöntekijä K .. ..
Yhteinen opettaja K .. ..
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Y 2644 .
Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat Y 2572 .
Yksikön esimies K 2347 2363
Yksikön päällikkö V 3463 3523
Yksikön päällikkö K 4108 4109
Yksikön sihteeri V 2322 2379
Yksikönpäällikkö V 4209 4288
Yleinen edunvalvoja K 2286 2297
Yliaktuaari V 3097 3115
Yliasentaja V 2249 2351
Yliassistentti V 3196 3239
Ylietsivä V 3161 4150
Ylihammaslääkäri K 5749 5904
Ylihoitaja K 3442 3457
Ylihoitajat Y 3709 .
Ylihoitajat ja osastonhoitajat Y 2637 .
Yli-insinööri V 4117 4151
Ylijohtaja V 7136 7168
Ylikomisario V 3951 4261
Ylikonstaapeli V 3220 3459
Ylikonstaapeli, vuoromestarin tehtävissä V 3548 3710
Ylilääkäri V 5185 5216
Ylilääkäri K 6402 7426
Ylilääkärit Y 6768 .
Ylimerivartija V 3040 3631
Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Y 4291 .
Yliopettaja V 3809 3814
Yliopettaja K 4139 4469
Yliopisto- ja korkeakouluopettajat Y 3164 .
Yliopistonlehtori V 3462 3482
Yliopistonopettaja V 2455 2460
Ylipalomies K 2553 2668
Ylirajavartija V 2775 2899
Ylitarkastaja V 3531 3578
Yliteknikko V 2400 2411
Ylivartija V 2765 2832
Ylivirastomestari V 2168 2468
Yläasteen ja lukion yhteinen lehtori K 2858 3279
Yläasteen koulun rehtori K 4285 4291
Ympäristöinsinööri K 2858 2858
Ympäristöneuvos V 4683 4686
Ympäristönsuojelusihteeri K 2655 2677
Ympäristönsuojelutarkastaja K .. ..
Ympäristönsuojelutyöntekijät Y 2640 .
Ympäristösihteeri K 2777 2818
Ympäristösuunnittelija K .. ..
Ympäristötarkastaja K 2613 2620
Yritysneuvoja V 2586 2603
Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat Y 5888 .
Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat Y 4504 .
Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat Y 4965 .
Yritystutkija V 2860 2860
Yöhoitaja K .. ..
Yövalvoja K 2252 2256
Äidinkielen- ja kirjall. lehtori K 2724 3418
Äidinkielen lehtori K 2793 3369
Äänenjohtaja K 2547 2549